Terug

Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

Publicatienummer: 16141
Publicatiedatum: februari 2017

In het basisonderwijs moeten 90 minuten bewegingsonderwijs per week worden gegeven. Niet alle scholen halen dat. En ook niet alle scholen zetten daarvoor bevoegde leerkrachten in, laat staan vakleerkrachten. Het ministerie van OCW vroeg ons, aan de hand van verschillende beleidsambities/scenario’s, om uit te zoeken wat nodig is om deze normen te behalen.

We maakten voor vier scenario’s een doorberekening van de kosten en baten van meer vakleerkrachten en lesuren in het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Afhankelijk van de per scenario gestelde beleidsambities kunnen de additionele investeringen gedurende de periode 2017-2021 oplopen van circa € 167 mln tot om en nabij € 790 mln. Het aantal extra benodigde vakleerkrachten loopt daarbij op van circa 2050 tot ruim 5800 vakleerkrachten.

Meer informatie?
We deden dit onderzoek samen met het Mulier Instituut.

U kunt contact opnemen met Kees.