Terug

Burgerparticipatie in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Publicatienummer: 17074
Publicatiedatum: maart 2018

Hoe betrekken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hun burgers? Wat gaat hierbij goed? En wat zijn aanknopingspunten voor de verdere verbetering van de burgerparticipatie in deze gemeenten?

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo onderzochten we hoe de burger in deze vier gemeenten wordt betrokken bij de beleidsvorming en bij de uitvoering van het beleid. Het eindrapport is op dit moment nog niet openbaar.