Terug

Communicatie loondoorbetaling bij ziekte

Publicatienummer: 20027
Publicatiedatum: april 2021

De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat maximaal twee jaar loondoorbetaling bij ziekte zo veel mogelijk leidt tot werkhervatting van zieke werknemers. Deze maatregelen zijn erop gericht om de verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte makkelijker, goedkoper en duidelijker te maken.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen het gewenste effect hebben, is communicatie over loondoorbetaling bij ziekte van essentieel belang zodat werkgevers, werknemers en andere betrokkenen weten welke verantwoordelijkheden zij wel en niet hebben wanneer een werknemer uitvalt wegens ziekte.

In dit onderzoek hebben we gesproken met werkgevers, werknemers en bedrijfsartsen. Op basis van hun ervaringen hebben we cruciale momenten, acties en bijbehorende behoeftes van betrokkenen in de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte in kaart gebracht. Tot slot zijn deze behoeftes vertaald naar mogelijke communicatieactiviteiten.

Het onderzoek is uitgevoerd is samenwerking met Muzus in opdracht van het ministerie van SZW.