Terug

De drie D’s in Venlo

Publicatienummer: 17212
Publicatiedatum: oktober 2018

Wat veroorzaakt de budgetoverschrijdingen in het Venlose sociaal domein? Om deze vraag te beantwoorden maakten we een financiële benchmark en voerden we een inhoudelijke analyse van de budgetoverschrijdingen uit. We concludeerden enerzijds dat Venlo in het verleden keuzes heeft gemaakt die hebben geleid tot een hoge zorgconsumptie. Daarnaast belemmerden deze keuzes een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van hulp en ondersteuning. Aan de andere kant is de begroting waarmee wordt gewerkt te laag; een realistisch kostenniveau ligt voor deze gemeente hoger.

We voerden het onderzoek samen met Cebeon uit in opdracht van de rekenkamer van Venlo.

Meer informatie
Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Katrien.