Terug

De onduidelijke financiële situatie van zzp’ers

Publicatienummer:
Publicatiedatum: februari 2014

Regioplanners Lars Heuts, Heidi Witteman-Van Leenen en Jos Mevissen schreven een artikel voor ESB over de financiële situatie van zzp’ers. Volgens de onderzoekers behalen veel zzp’ers slechts een beperkte winst. De hoogte van de winst is niet de enige bepalende factor bij het beëindigen van het zzp-schap. Ook inkomsten uit andere bronnen en binnen een huishouden zijn van belang. Er is feitelijk nog zeer weinig bekend over de financiële situatie van zzp’ers.De keuze voor zzp-schap werd voor de huidige economische crisis vaak geassocieerd met de keuze voor hogere verdiensten. De feitelijke verdiensten bleven echter in de praktijk goeddeels onbekend. Nu, tijdens de crisis, neemt het geluid toe dat zzp’ers niet zo goed verdienen, maar het aantal zzp’ers dat ermee stopt, lijkt niet extreem toegenomen. Er is nog te weinig bekend over de financiële situatie van zzp’ers om dit te verklaren. Ook effecten van (financiële) prikkels voor zelfstandigen, zoals de aangekondigde beperking van de zelfstandigenaftrek in 2015 blijven hierdoor onduidelijk. Daarom is het noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de financiële situatie van zzp’ers gedurende hun zzp-schap en de relatie daarvan met hun gedrag. In dit artikel wordt een eerste stap gezet door in te gaan op de verdiensten van zzp’ers.Het artikel in ESB kunt u hieronder downloaden.