Terug

De waarde van vrijwillige inzet; van waarde naar waardering

Publicatienummer: 1442
Publicatiedatum: januari 2008

Wat is de waarde van een bestuur van een sportclub? Wat is de waarde van activiteiten van een vrijwilliger die zich inzet voor ouderen? Het moge duidelijk zijn dat deze waarden niet gemakkelijk zijn te duiden, laat staan in geld uit te drukken. Toch kan het in sommige gevallen nuttig zijn om de waarde van vrijwillige inzet in kaart te brengen. Inmiddels worden her en der diverse instrumenten toegepast waarmee de betekenis van vrijwilligerswerk kan worden gemeten. Dat meten roept echter vragen op. Welke instrumenten meten nu eigenlijk welk soort waarde? En is dat wel de waarde die men wil meten? Voor het ministerie van VWS heeft Regioplan Beleidsonderzoek in kaart gebracht wat de behoefte is aan het meten van de waarde van vrijwillige inzet en hoe een meetinstrument er dan uit zou moeten zien.