Terug

Draagvlak flexibele onderwijstijden

Publicatienummer: 14195
Publicatiedatum: april 2016

Ten behoeve van het besluitvormingstraject over flexibele onderwijstijden heeft Regioplan, op verzoek van het ministerie van OCW, een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder ouders en leerkrachten in het basisonderwijs.

Door middel van digitale vragenlijsten werd geïnventariseerd hoe groot de belangstelling voor flexibele onderwijstijden is bij ouders en in welke mate leerkrachten bereid zijn om met flexibele onderwijstijden te werken.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Peter.