Terug

Effecten van algemeen verbindendverklaring

Publicatienummer: 14184
Publicatiedatum: februari 2016

Wat zijn de effecten van het algemeen verbindendverklaren (avv)? Een motie van Tweede Kamerleden Van Weijenberg en Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (4-12-2013) riep de regering op om onderzoek te doen naar het algemeen verbindendverklaren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg ons dit onderzoek uit te voeren.

De aanleiding voor het indienen van de motie was drieledig. Ten eerste de notie dat meer ruimte voor maatwerk in tijden van crisis goed kan zijn voor de werkgelegenheid, ten tweede de opvatting dat algemeen verbindendverklaren een zwaar instrument is en ten derde dat modernisering van het avv-beleid het draagvlak voor algemeen verbindendverklaren zou kunnen vergroten. In het onderzoek is nagegaan in hoeverre mogelijke positieve en negatieve effecten van avv aan de orde zijn.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het avv-instrument, gegeven het huidige stelsel, naar behoren functioneert en dat er geen reden is tot fundamentele wijzigingen. Deze uitkomst en de hierop ontvangen reacties vormden geen aanleiding voor het kabinet om het avv-instrument of -beleid te wijzigen.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Jos.