Terug

Effecten van hoge accijnzen op bier in de Baltische staten

Publicatienummer: 17155
Publicatiedatum: juni 2018

Van alle EU-lidstaten die hun accijnzen op bier verhoogden in 2017, verhoogde Litouwen de accijnzen het meest (+ 112% in vergelijking met 2016), terwijl de accijnsverhogingen op bier in Estland en Letland ook aanzienlijk waren dat jaar (respectievelijk + 87% en + 7%). Carlsberg vroeg ons om onderzoek te doen naar de effecten van hoge accijnzen op bier in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen.

Ons onderzoek laat zien dat hoge accijnzen een belangrijke rol spelen bij grensoverschrijdende bieraankopen door Baltische mensen. We schatten dat inwoners van Litouwen, Estland en Letland respectievelijk 255 miljoen euro aan biervolume buiten de nationale grenzen uitgeven. Dit resulteert in een direct verlies van door bier gegenereerde btw- en accijnsinkomsten van respectievelijk ongeveer 40, 25 en 11 miljoen euro voor de Litouwse, Estlandse en Letlandse nationale overheden. Bovendien schatten we dat Baltische mensen meer dan 1 miljard euro uitgeven aan andere producten dan bier wanneer ze naar het buitenland reizen om bier te kopen, wat resulteert in substantiële extra verliezen aan btw-inkomsten.

Bier inkopen over de grens leidt ook tot banenverlies in de detailhandel. Deze daling van de werkgelegenheid in de detailhandel is het meest merkbaar in Litouwen (geschat verlies van 960 banen in de detailhandel).

Meer informatie?
We voerden dit onderzoek uit samen met EY.

U kunt contact opnemen met Jerzy.