Terug

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Lopend project

Publicatienummer: 16161
Publicatiedatum: oktober 2017

Het kan voor 45-plussers in de bijstand lastig zijn om (weer) aan het werk te komen. De gemeente Almere zet daarom in op intensieve begeleiding, met aandacht voor de specifieke problemen van deze groep en maatwerk voor het individu. Wij onderzoeken of de begeleiding daadwerkelijk leidt tot meer werkende 45-plussers.

Het onderzoek heeft een looptijd van twee jaar. In het eerste deelrapport zijn de methodiek en de veronderstelde werking van de begeleiding opgetekend. Daarnaast hebben we in beeld gebracht hoe de aanpak in de praktijk vorm krijgt. In het vervolg van het onderzoek bekijken we in hoeverre de aanpak effectief is.

Meer informatie?
Neem contact op met Bob.
Het onderzoek vindt plaats in het kader van het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het werk’.