Terug

ESF Actieve Inclusie

Publicatienummer: 15127
Publicatiedatum: december 2015

Met het Europees subsidieprogramma ESF Actieve Inclusie worden in alle lidstaten activiteiten uitgevoerd op gebied van re-integratie van kwetsbare groepen. Wij voeren, samen met Bureau Bartels, de evaluatie van ESF Actieve Inclusie uit. Bureau Bartels schreef hiervoor twee rapporten over de implementatie en uitvoering van de regeling. Wij voeren daarnaast jaarlijks een verdiepend onderzoek uit naar de inhoud en de effecten van de uitgevoerde activiteiten.

De basis voor dit verdiepende onderzoek zijn onder andere CBS-gegevens over de deelnemers en gesprekken met de aanvragers van de subsidie. Dit zijn gemeenten, scholen, UWV en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij gebruiken de ESF-subsidie voor de re-integratie van onder andere arbeidsbeperkten, werkloze jongeren, 50-plussers en (ex-)gedetineerden. Hiermee bieden zij onder meer extra individuele begeleiding, cursussen en trainingen, stages en bemiddeling naar werk.

Meer informatie?
U kunt contact opnemen met Yannick.

Syntheserapport | Evaluatie ESF Actieve Inclusie 2014-2020 (2021)

Eerste verdiepend onderzoek naar inhoud en effecten (2016)

Tweede verdiepend onderzoek naar inhoud en effecten (2017)

Tussenevaluatie implementatie en uitvoering (2016)

Eindevaluatie implementatie en uitvoering (2018)

Derde verdiepend onderzoek naar inhoud en effecten (2018)

Vierde verdiepend onderzoek ESF Actieve Inclusie (2019)