Terug

Evaluatie actieplan perspectief voor vijftigplussers

Lopend project

Publicatienummer: 17105
Publicatiedatum: november 2017

Veel vijftigplussers hebben moeite met het vinden van werk. In 2016 heeft het ministerie van SZW daarom het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ gelanceerd, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen. De kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, werknemers wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van vijftigplussers. Het ministerie van SZW heeft ons gevraagd het actieplan te evalueren. Deze evaluatie bestaat onder andere uit vragenlijsten onder deelnemers, interviews met bedrijven, een analyse van UWV-data en casestudies bij werkgeversservicepunten.

Op 8 juli 2019 is onze monitorrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer over de implementatie en uitvoering van het actieplan. In 2020 volgt de eindrapportage, gericht op het in kaart brengen van de doeltreffendheid van het actieplan.

Meer informatie
Neem contact op met Jos.