Terug

Evaluatie alcholverboden Amsterdam-Centrum 2014

Publicatienummer: 14182
Publicatiedatum: december 2014

In het centrum van Amsterdam zijn gebieden aangewezen waarin geen alcohol in de openbare ruimte gedronken mag worden. Ook het bezit van geopende blikjes en flesjes met alcoholhoudende drank is in die gebieden verboden. Het doel van de verboden is om ernstige, hardnekkige overlast van alcoholmisbruikers tegen te gaan.

Het stadsdeel evalueert elk jaar of de alcoholverboden in de aangewezen gebieden moeten blijven bestaan, en of er eventueel andere gebieden zijn waar een alcoholverbod wenselijk is. In 2014 voerden wij voor de derde keer dit evaluatieonderzoek voor het stadsdeel uit. Daarbij maakten we gebruik van het eerder door ons ontwikkelde ‘afwegingsinstrument alcoholverbod’.

Meer informatie?
Neem contact op met Ger.