Terug

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid Edam-Volendam

Publicatienummer: 1407
Publicatiedatum: juli 2006

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Regioplan een evaluatie van het veiligheidsbeleid uitgevoerd en de kaders geschetst voor een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Onderdeel van de evaluatie was een inventarisatie van risico’s en verbeterpunten van het beleid. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een door de gemeente opgericht veiligheidsplatform waarin alle bij het nieuwe integrale veiligheidsbeleid betrokken partijen zitting hadden.