Terug

Evaluatie kosten toezicht en handhaving in de kinderopvang

Publicatienummer: 14198
Publicatiedatum: december 2015

Samen met Cebeon onderzochten we de kosten die gemeenten en GGD maken voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. We verzamelden kwantitatieve gegevens over aantallen kinderopvanglocaties, inspecties en handhavingsacties en koppelden die aan financiële gegevens. Daarbij gebruikten we zowel landelijke databases als enquêtes. Het onderzoek, dat we deden in opdracht van het ministerie van SZW, is aangeboden aan de Tweede Kamer. De resultaten zijn meegenomen in de keuzes die gemaakt zijn in het beleid rondom ‘Het Nieuwe Toezicht’.

Meer informatie?
Neem contact op met Kees.