Terug

Evaluatie participatieproces Klinkenbergerplas

Publicatienummer: 17066
Publicatiedatum: juni 2017

Hoe zet je een intensief participatieproces over een nieuw ruimtelijk ontwerp goed op, om tot een breed gedragen plan te komen? Om de opzet en de uitvoer van participatietrajecten te verbeteren, is het belangrijk om trajecten te evalueren en daaruit lessen te trekken voor de toekomst.

Voor de gemeente Oegstgeest evalueerden wij daarom samen met Cebeon het participatieproces dat was gericht op de herinrichting van de Klinkenbergerplas. We stelden een lijst met pluspunten en knelpunten vast, waaruit direct duidelijk werd welke aspecten van het traject voor herhaling vatbaar zijn en welke aspecten een volgende keer anders aangepakt moeten worden.

Meer informatie?
Neem contact op met Yannick.