Terug

Evaluatie re-integratiebeleid Schiedam en Vlaardingen

Publicatienummer: 2040
Publicatiedatum: maart 2011

In opdracht van de rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft Regioplan het re-integratiebeleid in beide gemeenten onderzocht. Zowel Vlaardingen als Schiedam zijn er in periode 2007-2009 in geslaagd het bijstandsvolume te beperken. Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog verbeteringen mogelijk zijn, met name waar het gaat om de aansturing van re-integratiepartners en evaluatie van de doelstellingen. De aanbevelingen die de rekenkamercommissie naar aanleiding van de onderzoeken heeft gedaan, zijn door beide colleges positief ontvangen.