Terug

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

Lopend project

Publicatienummer: 20058
Publicatiedatum: augustus 2020

STiP staat voor ‘Sociaal Traject in Perspectief’, en geeft deelnemers de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde, additionele baan. Deelnemers hebben een arbeidsovereenkomst en ontvangen een salaris. Tijdens de STiP baan kunnen de deelnemers zich verder ontwikkelen en later mogelijk uitstromen naar een reguliere baan, zo is de gedachte.Deelnemers worden tijdens het traject begeleid en geschoold door medewerkers van het Werkgeversservicepunt, zodat ze hun arbeidsmarktkansen kunnen verbeteren.

Inmiddels wordt de STiP regeling ruim drie jaar uitgevoerd, en heeft de gemeente Den Haag ons gevraagd om deze te evalueren. Hiervoor spreken we met zowel deelnemers, werkgevers als met uitvoerders. Wie zijn er met de regeling bereikt, en wat heeft hun STiP baan voor hen betekend? Hoe verloopt het uitvoeringsproces en wat kan hierin mogelijk verbeterd worden? Daarnaast analyseren we op basis van CBS-data de uitkomsten van de STiP trajecten: in hoeverre stromen deelnemers na deelname aan hun STiP baan door naar regulier werk?

De resultaten van de evaluatie worden verwacht in het najaar van 2020.