Terug

Evaluatie van de Leerwerkloketten

Lopend project

Publicatienummer: 21069
Publicatiedatum: september 2021

Al ruim tien jaar spelen de Leerwerkloketten in de arbeidsmarktregio’s een verbindende rol op het terrein van leren en werken. Ze geven laagdrempelig informatie en advies over leer-en ontwikkelvragen aan werkzoekenden, werknemers, studenten/scholieren en werkgevers. De Leerwerkloketten spelen in de arbeidsmarktregio een verbindende rol op het terrein van leren en werken door samenwerking tussen ROC, gemeente en UWV. Hierin worden de 35 loketten ondersteund door een landelijk team leerwerkloketten. De leerwerkloketten ontvangen een structurele financiering van het ministerie van SZW, dat wordt aangevuld met cofinanciering van ROC, gemeente en UWV.

Na twee eerdere evaluaties in 2011 en 2015 voeren wij, in samenwerking met CINOP-ECBO, in 2021 een nieuwe evaluatie uit. Deze omvat onder andere een reeks casestudies bij leerwerkloketten, een gespreksronde langs landelijke stakeholders en bevraging van het landelijke team. In het onderzoek kijken we zowel naar de 32 ‘reguliere’ leerwerkloketten als naar drie ‘Leerwerkloketten Plus’ die bij wijze van pilot tijdelijk extra budget hebben ontvangen van het ministerie. Het Evaluatieonderzoek is bedoeld om een beeld te krijgen van het huidige beleid: in welke mate voldoet het beleid en welke verbeteringen zijn eventueel wenselijk?

Meer informatie?

Neem contact op met Adriaan.