Terug

Evaluatie Wet gratis schoolboeken

Publicatienummer: 2092
Publicatiedatum: november 2011

In 2008 is de Wet gratis schoolboeken (WGS) ingevoerd. In deze wet is geregeld dat niet langer ouders, maar scholen de kosten voor lesmateriaal betalen. De wet beoogt de schoolkosten voor ouders terug te brengen en de marktwerking op de schoolboekenmarkt te verbeteren. Tegelijkertijd met de invoering van de WGS kwam er aandacht voor de plicht van scholen om grote opdrachten voor schoolboeken Europees aan te besteden. In opdracht van het ministerie van OCW heeft Regioplan de WGS geëvalueerd.