Terug

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Publicatienummer: 17094
Publicatiedatum: maart 2018

In 2014 zijn allerlei onderwerpen gericht op verbetering van de governance van de pensioensector wettelijk geregeld (Wet versterking bestuur pensioenfondsen, Wvbp). In hoeverre heeft dit bijgedragen aan een betere governance in de pensioensector?

Via interviews, webenquêtes onder bestuurders, toezichthouders en leden van verantwoordings- en belanghebbendenorganen en expertmeetings is in beeld gebracht in hoeverre de wetsdoelen van de Wvbp zijn gerealiseerd. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd voor verdere verbetering van de governance in pensioenfondsen.

Meer informatie?
De aanbiedingsbrief van dit rapport is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Wij voerden dit onderzoek uit in samenwerking met Swalef Pensioenjuristen Academie, in opdracht van het ministerie van SZW.

U kunt contact opnemen met Bob.