Terug

Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Afgerond project

Publicatienummer: 21080
Publicatiedatum: september 2023

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator zijn in 2016 en 2017 van kracht geworden, met als doel de aanpak van faillissementsfraude te verstevigen en de maatschappelijke schade door faillissementsfraude te beperken. In dit onderzoek is nagegaan hoe de wetten in de praktijk worden uitgevoerd.

Het doel van de evaluatie is te reconstrueren wat de beoogde doelen en maatregelen van de WVPC en de WCB zijn en wat hun onderlinge relatie is (werkzame elementen). Ook onderzoeken we welke resultaten in de praktijk met beide wetten zijn gerealiseerd.

Meer weten?

Lees dan het bijgevoegde eindrapport.