Terug

GOA-monitor Leidschendam-Voorburg 2002/2003

Publicatienummer: 1117
Publicatiedatum: april 2004

Gemeenten moeten aan het eind van de planperiode 2002-2006 verantwoording af te leggen over de resultaten van het gevoerde gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid). Dit beleid is erop gericht de leerprestaties en schoolloopbanen te verbeteren van kinderen die vanuit hun sociaal-economische achtergrond ongelijke kansen hebben als het gaat om de toerusting voor participatie in de samenleving. Gemeenten moet het beleid op lokaal niveau vormgeven door een onderwijsachterstandenplan op te stellen en zorg te dragen voor een effectieve inzet van de middelen die hen door het Rijk zijn toebedeeld. Om de ontwikkelingen in kaart te brengen en verantwoording af te kunnen leggen over het gevoerde beleid heeft Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg een monitor opgezet en uitgevoerd. Deze rapportage betreft de resultaten van de nulmeting.