Terug

GOA-monitor Leidschendam-Voorburg. Eindmeting 2005/2006

Publicatienummer: 1430
Publicatiedatum: november 2006

Het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) is erop gericht de leerprestaties en schoolloopbanen van kinderen uit achterstandssituaties te verbeteren. In het Landelijk Beleidskader zijn daarom doelstellingen geformuleerd op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, ondersteuning schoolloopbaan, voortijdig schoolverlaten en beheersing van de Nederlandse taal. Regioplan heeft voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg gedurende de afgelopen GOA-planperiode (2002-2006) een monitor uitgevoerd. In deze monitor zijn er over de doelgroepen van het GOA-beleid gegevens verzameld bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, ROC’s en bij gemeentelijke instanties. Hierbij fungeerde het Landelijk Beleidskader als uitgangspunt. Dit rapport betreft de eindmeting van de monitor.