Terug

Handreiking sturen op de Wmo

Publicatienummer: 14046
Publicatiedatum: januari 2015

Hoe hou je als raad grip op de ontwikkelingen rondom de nieuwe Wmo? Naar aanleiding van onderzoek voor de Rekenkamercommissie van Alkmaar schreven we een handreiking. We bevalen de raad aan om die handreiking allereerst te gebruiken om te toetsen hoe wordt omgegaan met clienten. De handreiking kan op die manier gebruikt worden voor elke prioriteit waar de gemeenteraad aandacht aan wil besteden.

De handreiking is hier te vinden.