Terug

Het economisch belang van frisdranken, waters, sappen en siropen

Publicatienummer: 16123
Publicatiedatum: juli 2017

De Nederlandse economie heeft veel profijt van de productie en verkoop van frisdrank, water en sappen. De vereniging van Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) vroeg ons om het economisch belang van de Nederlandse frisdranken-, waters-, sappen- en siropenindustrie in kaart te brengen. Dit deden we met behulp van ons eigen economische impactmodel, dat we ook in 2013 voor FWS toepasten. Aan de hand van dit impactmodel berekenden we de gecreëerde werkgelegenheid bij producenten van deze industrie en hun toeleveranciers, alsook die in de horeca en retailsector. Daarnaast becijferden we de totale aan de producenten te relateren toegevoegde economische waarde en de aan de producenten gerelateerde inkomsten voor de overheid.

Meer informatie?
FWS heeft de onderzoeksresultaten verwerkt in een infographic.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jerzy.