Terug

Het delen van informatie bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Publicatienummer: 16075
Publicatiedatum: december 2017

Wanneer mag en moet je, ondanks je medisch beroepsgeheim, informatie delen over huiselijk geweld en kindermishandeling? Die vraag stond centraal in een traject dat we voor de gemeente Rotterdam begeleidden. Informatie delen mag namelijk wel degelijk. Sterker nog: soms moet het gewoon. Maar er is veel onduidelijkheid over en er is zeker ook angst voor de gevolgen. We brachten onder andere in kaart hoe het precies zit met informatie delen bij deze problematiek in relatie tot het medisch beroepsgeheim. En we ondersteunden de gemeente bij het organiseren van een conferentie over dit onderwerp.

Meer informatie?
Neem contact op met Katrien.