Terug

Huisvesting nieuwe scholen

Publicatienummer: 17070
Publicatiedatum: januari 2018

Scholen zijn over het algemeen gebaat bij onderwijs op een (zeer) beperkt aantal locaties en op locaties die van goede kwaliteit zijn. Er zijn geluiden dat nieuw gestichte scholen soms voor meerdere jaren gehuisvest zijn op meerdere locaties, of in schoolgebouwen van onvoldoende kwaliteit. In het kader van de voorbereiding van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen hebben we dit voor het ministerie van OCW onderzocht. Versnippering van nieuwe scholen over verschillende adressen lijkt niet of nauwelijks aan de orde te zijn. Nieuwe scholen blijken wel regelmatig te verhuizen, omdat er niet meteen passende huisvesting beschikbaar is.

Meer informatie?
Neem contact op meer Kees.