Terug

Impact evaluatie INTERREG Nederland Duitsland

Publicatienummer: 18030
Publicatiedatum: juli 2018

De regio’s langs de grens worden in de Europese Unie gezien als verbindende schakels. Nergens anders is de betekenis van het doorbreken van nationale staatsgrenzen beter zichtbaar. Om grensregio’s nog beter met elkaar te verweven, heeft de EU een stimuleringsprogramma opgezet: INTERREG. Vanuit dit programma worden, onder meer, subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor grensoverschrijdende, innovatieve projecten in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Het accent van deze subsidiëring ligt op twee thema’s: (1) verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht en (2) vergroting van de socio-culturele en territoriale cohesie, met als doel het wegnemen van de grens als barrière.

In opdracht van het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat (Euregio Rijn-Waal) voeren wij, in samenwerking met Ramboll Management Consulting, een impactevaluatie uit van het programma INTERREG VA Deutschland-Nederland. De evaluatie richt zich op twee aspecten. Enerzijds wordt de uitvoering van het subsidieprogramma geëvalueerd, waarbij de aandacht onder meer uitgaat naar de selectie van subsidieprojecten en de voortgang van het bereiken van programmadoelen. Anderzijds worden de effectiviteit, de efficiëntie en de impact van het samenwerkingsprogramma onder de loep genomen.

De impactevaluatie heeft betrekking op twee perioden, 2018/2019 en 2021/2022, zodat de effecten van het programma in de loop van de tijd kunnen worden vastgesteld. Evaluatie van (financiële) projectdocumenten, interviews met en een enquête onder stakeholders en workshops maken deel uit van het onderzoek.

Meer informatie?
Neem contact op met Jos.