Terug

Impactanalyse van de Telecomcode en uitrol van 5G

Lopend project

Publicatienummer: 20045
Publicatiedatum: mei 2020

Na de introductie van 4G is 5G de volgende generatie mobiele communicatie om aan het steeds verder toenemende gebruik van mobiel dataverkeer te kunnen blijven voldoen. Met 5G kan niet alleen de toenemende vraag naar mobiele data beter worden opgevangen, het maakt ook een scala aan nieuwe toepassingen mogelijk voor zakelijk en maatschappelijk dataverkeer.

De ambitie van de Europese Unie is om in 2020 in elke lidstaat tenminste één stad te hebben waar 5G is geïntroduceerd. Ook in Nederland wordt gewerkt aan de uitrol van 5G. Om 5G te kunnen faciliteren is de plaatsing van kleine antennes (small cells) benodigd op plaatsen waar veel mensen samenkomen en behoefte is aan een snel mobiel netwerk, zoals winkelcentra, stations en sportcentra. Volgens de Telecomcode (artikel 57) hebben Telecomproviders recht op toegang – bij een redelijk verzoek hiertoe – tot overheidsgebouwen en andere publieke infrastructuur (zoals lichtmasten en verkeerslichten) voor de plaatsing van de voor 5G benodigde antennes.

Maar wanneer is een verzoek nu precies redelijk? Welke extra werkzaamheden en kosten komen er op gemeenten en andere overheidsinstanties af? En welke kosten kunnen worden verhaald op telecomproviders? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ons en Cebeon gevraagd om door middel van een impactanalyse antwoorden op deze vragen te geven.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jerzy.