Terug

Implementatie Actieplan Ouderen in Veilige Handen

Publicatienummer: 16067
Publicatiedatum: maart 2018

Komen tot een verbetering van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat stond centraal in onze ondersteuning van het landelijke Actieplan Ouderen in Veilige Handen (2015-2017).

We hebben drie deelprojecten ondersteund:

  1. Van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam. Het uitwisselen en het verspreiden van kennis, vaardigheden en ervaringen om handelingsverlegenheid bij signalen van ouderenmishandeling te doorbreken.
  2. Pilots ontspoorde mantelzorg. We ondersteunden gemeenten die een aanpak van ontspoorde mantelzorg (verder willen) ontwikkelen bij het vormgeven en uitvoeren daarvan.
  3. Stand van zaken preventie en aanpak ouderenmishandeling in gemeenten. We onderzochten de wijze waarop gemeenten de preventie en aanpak vormgeven.

In de deelprojecten werkten we samen met gemeenten en verschillende uitvoerende organisaties aan kennisvermeerdering en aan het vasthouden en borgen van lessen uit het project.

Wij ondersteunden de implementatie van het actieplan in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en Moetd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Katrien.