Terug

Implementatie GREVIO-aanbevelingen online geweld tegen vrouwen

Afgerond project

Publicatienummer: 22170
Publicatiedatum: september 2023

Regioplan deed in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de implementatie van de GREVIO-aanbevelingen over de ‎digitale dimensie‎ van geweld tegen vrouwen. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat er nodig is om de GREVIO-aanbevelingen te implementeren. Dit deden we onder andere met een deskstudie en een serie interviews: met professionals die betrokken zijn bij beleid en uitvoering en met experts in online geweld.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding voor dit onderzoek ligt in de Algemene Aanbeveling 1 van GREVIO. Hierin doet deze groep experts aanbevelingen aan de landen die het Verdrag van Istanbul ondertekend hebben, over hoe zij de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen effectief kunnen aanpakken. Het ministerie van OCW heeft ons naar aanleiding van een motie van het lid Van der Laan gevraagd om een onderzoek uit te voeren om in beeld te brengen wat nodig is om de GREVIO-aanbevelingen te implementeren.

Aanpak online geweld in kinderschoenen en gefragmenteerd

De aanpak van de digitale dimensie van geweld tegen vrouwen staat in Nederland in alle door GREVIO gehanteerde clusters (preventie, bescherming, vervolging en gecoördineerd beleid) nog in de kinderschoenen en is zeer gefragmenteerd. In het veld is men zich steeds meer bewust van de breedte van de verschijningsvormen, de snelheid van de ontwikkelingen en de impact op slachtoffers en (in bredere zin) op de hele samenleving. Wat duidelijk tijdens het onderzoek naar voren is gekomen is dat er een grote behoefte is aan het bijeenbrengen van bestaande kennis, het versterken van de capaciteit (zowel in kennis als in aantallen en zowel in bescherming, vervolging als preventie), de verbinding met de offline aanpak van geweld tegen vrouwen en een verbinding met de aanpak cybercriminaliteit, een verbeterde bescherming van slachtoffers en het versterken van bewustwording en preventie in de hele samenleving (individuele burgers en professionals).

Verbeteracties

Om de aanbevelingen te kunnen implementeren hebben we een stappenplan met verbeteracties opgesteld waar het ministerie samen met verschillende stakeholders mee aan de slag kan. De verbeteracties zijn voornamelijk gericht op het vrijmaken van capaciteit en middelen voor professionals om voor te sorteren op een te verwachten hoger aantal slachtoffers dat zich meldt, het monitoren en aanpassen van nieuwe wet- en regelgeving die in werking treedt (zoals de wet seksuele misdrijven en de Digital Services Act), actieve coördinatie op het verbinden van de aanpak van alle vormen van online geweld, het verbinden en integreren van verschillende stukjes beleid die zich nu op onderdelen van de problematiek richten om zo overkoepelend beleid te kunnen creëren, en het verbinden, bundelen en ontsluiten van technologische expertise.

Meer weten?

Benieuwd naar de resultaten? Lees het onderzoeksrapport of neem contact op met Wiebe Korf.