Terug

Intensieve regie op casuïstiek huiselijk geweld door wijkteams

Lopend project

Publicatienummer: 19134
Publicatiedatum: mei 2020

De aard van HGKM-casuïstiek is vaak meervoudig complex en structureel onveilig. Ook in deze heftige casuïstiek vormt het lokaal veld vaak de basis voor zorg en ondersteuning. Dat vraagt een goede regie op de casus die zorg draagt voor een daadwerkelijk integrale, systeemgerichte aanpak en zicht op veiligheid.

In vier gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond worden, met financiële ondersteuning uit de projectenpool van Geweld hoort nergens Thuis, tien ‘intensief casusregisseurs’ opgeleid. Deze casusregisseurs volgen de opleiding ‘Multifocus’, een methode die is ontwikkeld voor intensief casemanagement op huisverboden en daarmee goed aansluit bij de aard van dit soort complexe casuïstiek. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een werkwijze voor intensieve casusregie in het lokaal veld op casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling. De werkwijze wordt in de uitvoering zelf ontwikkeld door de casusregisseurs en hun samenwerkingspartners in het lokaal veld. Wij brengen deze werkwijze in kaart en onderzoeken hoe die in de praktijk functioneert. Eind 2020 zijn de eerste resultaten bekend.

Meer informatie?
Neem contact op met Katrien.