Terug

Inzicht besteding prestatieboxmiddelen po

Publicatienummer: 19099
Publicatiedatum: september 2019

Tussen 2015 en 2020 ontvangen scholen in het po geld vanuit de Regeling prestatiebox. Dit zijn middelen bedoeld voor het realiseren van de afspraken uit het Bestuursakkoord PO en het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De Regeling prestatiebox loopt na schooljaar 2019-2020 af. Het ministerie van OCW wil daarom inzicht in de huidige inzet van de middelen uit de prestatiebox. Ook wil het ministerie weten wat de eventuele gevolgen zijn als deze middelen een andere bestemming krijgen en anders worden ingezet.

Voor dit onderzoek analyseren we jaarverslagen, zetten een korte vragenlijst uit bij bestuurders en houden we een aantal aanvullende interviews.