Terug

Kosten van zij-instroom in het onderwijs

Publicatienummer: 17108
Publicatiedatum: december 2017

Het tekort aan leraren kan mogelijk worden tegengegaan door de zij-instroom vanuit andere beroepen te stimuleren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt om die reden al jaren subsidie beschikbaar om de zij-instroom in het leraarsberoep te faciliteren en te stimuleren. Wij brachten de verschillende trajecten en de kosten daarvan voor scholen/schoolbesturen in het po, vo en mbo in kaart.

In het primair onderwijs blijken zij- instromers minder vaak voor te komen dan in het voortgezet en het middelbaar onderwijs. Ook zijn de zij-instroomtrajecten kostbaarder in het po. De belangrijkste verklaring daarvoor ligt bij de kosten voor scholing en de dubbele bezetting die nodig is zolang de zij-instromer nog niet alleen voor de groep kan staan.

Meer informatie?
Bel Kees, klik hier voor een samenvatting, of lees het hele rapport.