Terug

Landelijke evaluatie Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees II

Lopend project

Publicatienummer: 18024
Publicatiedatum: december 2018

De Rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld om een landelijk dekkend aanbod voor sekswerkers die uit de prostitutie willen stappen te realiseren. De vraag is hoe het aanbod van zogeheten uitstapprogramma’s er nu uitziet. We onderzoeken in hoeverre er sprake is van een landelijke dekking van het ondersteuningsaanbod, hoe toekomstige structurele gelden voor uitstapprogramma’s verdeeld en beheerd kunnen worden en wat bekend is over de effectiviteit van de RUPS-programma’s.

Aanjagende functie
Het deelrapport bevat de evaluatie van de landelijke dekkingsgraad van uitstapprogramma’s en een verkenning van de verdeling en het beheer van de toekomstige structurele gelden voor uitstapprogramma’s.

Vanaf 2014 is in grote delen van het land uitstapaanbod beschikbaar is gekomen, echter er is nog geen sprake van een volledig landelijk dekkend netwerk. Om daar te komen, is 1) een fijnmaziger netwerk nodig zodat binnen een regio alle gemeenten bediend worden, en 2) een beter doelgroep-bereik nodig. Nu zien we dat nog niet alle doelgroepen voldoende worden bediend, zoals mannelijke sekswerkers, illegale sekswerkers, thuiswerkers, transgender sekswerkers en slachtoffers van seksuele uitbuiting.

Een vervolg zou dan ook een stimulans kunnen betekenen voor het nastreven van volledige landelijke dekking. Het continueren en doorontwikkelen van de subsidieregeling is op dit moment de meest wenselijke financiële systematiek voor de verdeling van het geld. De subsidieregeling heeft aantoonbaar een aanjagende functie voor de realisatie van een volledig landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s én biedt de mogelijkheid om administratieve lasten te verminderen.

Meer informatie?
Samen met Cebeon voeren we dit onderzoek uit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

U kunt contact opnemen met Maartje.