Terug

Leren van bewoners. Wijk- en buurtdebatten in Utrecht Oost

Publicatienummer: 16046
Publicatiedatum: december 2016

Welke problemen ervaren bewoners, ondernemers en agenten in Utrecht Oost? En hoe zouden die problemen het beste kunnen worden opgelost? Om deze vragen voor Wijkraad Oost te beantwoorden, hebben we interactieve wijk- en buurtdebatten georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomsten konden buurtbewoners, ondernemers, agenten en andere belangstellenden discussiëren over die onderwerpen die voor hen belangrijk waren. Door gebruik te maken van een nieuwe online tool verliepen de sessies efficiënt en kon iedereen zijn ei kwijt. Elk debat resulteerde in een gezamenlijk bepaalde top twee of drie van de belangrijkste problemen, met per probleem de oplossingen met het meeste draagvlak.

Meer informatie?
In Utrecht Zuid voeren we een vergelijkbare opdracht uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yannick.