Terug

Loonwaardebepalingen in de praktijk. Onderzoek naar variatie in uitkomsten.

Publicatienummer: 16037
Publicatiedatum: juni 2017

Voor werknemers die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, kan een loonwaardebepaling ingezet worden. Op basis hiervan wordt de hoogte van de loonkostensubsidie (Participatiewet) of loondispensatie (Wajong) vastgesteld. In Nederland is gekozen voor een systeem waarin meerdere methodieken voor het bepalen van de loonwaarde naast elkaar bestaan. Wij deden met subsidie van UWV onderzoek naar de mogelijkheden om de nauwkeurigheid van de loonwaardebepalingen in de praktijk te vergroten.

De hoofdconclusie van dit onderzoek is dat er in de praktijk veel bronnen zijn die voor variatie in de uitkomsten van loonwaardebepalingen kunnen zorgen in een zelfde of vergelijkbare situatie. Dit kan leiden tot verschillen in uitkomsten tussen methodieken en tussen uitkomsten van loonwaardespecialisten die dezelfde methodiek gebruiken.

Wij hebben samen met de loonwaardebedrijven drie oplossingsrichtingen uitgewerkt, gericht op het verkleinen van de verschillen en het vergroten van de validiteit van de methodieken. Voor uitvoering van deze oplossingsrichtingen is regie nodig op de markt van loonwaardebepalingen.

Meer informatie
Neem contact op met Hetty.