Terug

Loopbaanbeleid Gemeenten

Publicatienummer: 20041
Publicatiedatum: juli 2020

Hoe geven Nederlandse gemeenten vorm aan het loopbaanbeleid voor hun medewerkers? Wat bieden ze aan wat betreft opleidingen, loopbaangesprekken en andere ontwikkelmogelijkheden? Waar liggen de knelpunten en wat zijn de voorziene ontwikkelingen? Dit en meer vroegen we in een enquête aan gemeenten voor het A&O-fonds Gemeenten.

We hebben voor het A&O-fonds Gemeenten een enquête uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten over hun loopbaanbeleid. We vroegen onder andere naar de mate waarin er sprake is van maatwerk en naar de wijze van organiseren. Naar aanleiding van de uitkomsten schreven we een notitie en organiseerden we een brainstorm voor het A&O-fonds. Met de uitkomsten kan het A&O-fonds nu aan de slag om gemeenten het juiste aanbod aan instrumenten en ondersteuning te bieden op het gebied van loopbaanbeleid.

Meer weten?
Neem contact op met Hetty Visee.