Terug

Meerkosten voor gemeenten voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen

Publicatienummer: 19039
Publicatiedatum: december 2019

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen zijn de waterschappen gemeenten wettelijk een vergoeding verschuldigd. Gemeenten organiseren de waterschapsverkiezingen gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben Cebeon en Regioplan de meerkosten berekend die voor Nederlandse gemeenten gepaard gaan met de organisatie en uitvoering van de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Deze meerkosten betreffen de extra kosten die gemeenten maken voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen ten opzichte van de gelijktijdige organisatie van de Provinciale Statenverkiezingen. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor de organisatie van toekomstige waterschapsverkiezingen baseren de VNG en UvW zich op de uitkomsten van voorliggend onderzoek.

De totale meerkosten van de waterschapsverkiezingen op 20 maart worden geschat op 11,2 miljoen euro. Dit komt neer op 0,65 euro per inwoner (of 0,80 euro per kiesgerechtigde). In totaal waren er bijna 14 miljoen personen kiesgerechtigd voor de waterschapsverkiezingen in 2019. De aan de waterschapsverkiezingen verbonden meerkosten beslaan volgens de ondervraagde gemeenten ongeveer een kwart (23%) van de totale verkiezingskosten (waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen).