Terug

MIRT-onderzoek Zaanstad

Publicatienummer: 2403
Publicatiedatum: augustus 2013

De metropoolregio Amsterdam is een van de belangrijkste economische motoren van ons land. Het verder ontwikkelen van dit gebied is een voornaam onderdeel van de MIRT-gebiedsagenda Noordwest Nederland. Binnen dit gebied staat onder meer het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem hoog op de agenda. Dit systeem dient de bereikbaarheid van de regio zowel mondiaal, nationaal als regionaal te verstevigen.
Bij de ontwikkeling van de noordzijde van het gebied gaat de aandacht uit naar het gebied dat wordt begrensd door de lijn Alkmaar – Hoorn aan de noordkant, het Noordzeekanaal aan de zuidzijde en Noordzee en IJsselmeer aan de west- en oostkant. Regioplan heeft voor de gemeente Zaanstad de regionaal-economische structuur van deze regio geschetst.