Terug

Monitor Matchen op Werk Jongeren

Publicatienummer: 15113
Publicatiedatum: mei 2017

Toen tijdens de economische crisis de jeugdwerkloosheid opliep, is het kabinet gestart met de Aanpak Jeugdwerkloosheid. De voortzetting van deze aanpak in 2015-2016 had extra aandacht voor kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie en/of met een uitkering. Vanuit de aanpak zetten UWV en gemeenten zich in om deze jongeren te matchen op werk.

Om kennisontwikkeling bij de betrokken partijen te kunnen faciliteren, was inzicht nodig in de ontwikkeling van de aanpak en de geleerde lessen vanuit de arbeidsmarktregio’s. Wij hebben daarvoor in opdracht van het ministerie van SZW twee maal de monitor Matchen op Werk Jongeren uitgevoerd, de eerste in juli 2016 en de tweede in mei 2017. Door middel van voorbeelden uit alle arbeidsmarktregio’s worden in de rapporten de ontwikkelingen van de aanpak in beeld gebracht.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Yannick.