Terug

Monitor onderwijshuisvesting po-vo

Publicatienummer: 16199
Publicatiedatum: december 2017

Deze nieuwe monitor onderwijshuisvesting kijkt niet alleen naar de gebruikerstevredenheid, maar ook naar de technische staat van schoolgebouwen. Ruim 2400 schoolleiders en circa 140 bestuurders in het po en vo beantwoordden onze vragen over hun schoolgebouwen. Daarnaast voerden experts van Inspectrum bij 140 scholen ook nog een inspectie uit. Er komt een duidelijk beeld van de (ervaren) gebouwenkwaliteit naar voren. Op de meeste aspecten komen de uitkomsten van de gebruikers en de experts overeen. Maar er zijn ook aspecten, zoals onderhoud en veiligheid van gebouwen, waar dat niet het geval is. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad.

Meer informatie
In ons rapport hieronder kunt u meer lezen over de bevindingenLees ook de begeleidende kamerbrief van minister Slob en de reacties van de PO-Raad, de VO-raad en Ruimte OK.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bjørn.