Terug

Nationale Drug Monitor

Lopend project

Publicatienummer: 21036

Elk jaar verschijnt de Nationale Drug Monitor. Deze monitor geeft een actueel overzicht van de informatie over middelengebruik door gestructureerd gegevens uit bestaande registraties en onderzoeken te verzamelen. Twee hoofdstukken gaan over illegale handel, productie en bezit van drugs en over criminaliteit en overlast door alcohol- en druggebruikers.

Voor de Nationale Drug Monitor 2021 en 2022 updaten we de informatie in deze twee hoofdstukken. We voeren daarvoor een literatuurstudie uit en verzamelen gegevens van diverse ketenpartners die zich bezig houden met opsporing en vervolging van alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Voor nieuwe ontwikkelingen zullen we mogelijke verklaringen aandragen.

Met dit onderzoek leveren we bovendien een bijdrage aan het hoofdstuk over Nederland in de European Drug Report van de European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction.

We voeren dit onderzoek uit in opdracht van het WODC.