Terug

Uitwerking aanbevelingen GREVIO – Nederland en het Verdrag van Instanbul: wat betekent dat concreet?

Lopend project

Publicatienummer: 20094
Publicatiedatum: oktober 2020

In januari 2020 bracht een commissie van experts (GREVIO) een advies uit over de naleving door Nederland van het Verdrag van Istanbul. Dat verdrag is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Een belangrijk deel van de aanbevelingen die GREVIO doet, heeft betrekking op de mate waarin de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld rekening houdt met gender als onderliggende oorzaak voor deze vormen van geweld. GREVIO wijst in dit kader op een aantal belangrijke verbeterpunten. De Nederlandse overheid gaat met die verbeterpunten aan de slag. Dat vereist een vertaling van de aanbevelingen van GREVIO naar de beleids- en uitvoeringspraktijk in Nederland. Daarbij moet ook ruimte zijn voor aspecten van de Nederlandse aanpak waar we in Nederland veel waarde aan hechten.
De komende maanden ondersteunen wij de betrokken ministeries bij het maken van deze vertaalslag. Dat traject resulteert een advies over wat GREVIO concreet betekent voor de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.