Terug

Nulmeting employabilitybeleid in gemeenten

Publicatienummer: 1194
Publicatiedatum: november 2004

Het A+O fonds Gemeenten heeft het ontwikkelen van employabilitybeleid in gemeenten gekozen tot een van haar beleidsspeerpunten. In dit kader is het A+O Fonds van start gegaan met het project Employability in Gemeenten. Dit project moet gemeenten ondersteunen bij de verbetering van de employability van haar medewerkers. Eén van de eerste activiteiten binnen het project is het uitvoeren van een nulmeting van de stand van zaken rond employabilitybeleid binnen gemeenten. Regioplan Beleidsonderzoek heeft deze nulmeting uitgevoerd. Het rapport is niet openbaar.