Terug

Evaluatie gebiedsteams Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Publicatienummer: 15026
Publicatiedatum: april 2015

Zijn met de gebiedsteams de voorwaarden geschapen voor een effectieve aanpak in het sociaal domein? Kunnen op de lange termijn de beoogde effecten van de transformatie bereikt worden?

De gebiedsteams hebben een belangrijke functie binnen de transformatie: het organiseren van eigen kracht en preventie. Daarom is de verwachting dat het functioneren van de gebiedsteams een belangrijk effect heeft op de kwaliteit en de kosten van de zorg. We voerden dit onderzoek uit in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. De rekenkamercommissie concludeert, op basis van het onderzoek, dat de voorwaarden nog onvoldoende geborgd zijn om het beoogde effect van de transformatie te realiseren.

Meer informatie?
Neem contact op met Katrien.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.