Terug

Onderzoek huisvesting voortgezet onderwijs

Publicatienummer: 1707
Publicatiedatum: januari 2009

Sinds 1997 zijn gemeenten en schoolbesturen samen verantwoordelijkheid voor huisvesting voor scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs (vo).
Met betrekking tot scholen voor vo wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen graag weten hoe deze gedeelde verantwoordelijkheid functioneert, wat de voor- en nadelen zijn van de huidige systematiek en of er draagvlak is voor alternatieven voor de huidige systematiek.
Uit het onderzoek blijkt dat de gedeelde verantwoordelijkheid redelijk functioneert. Schoolbesturen en gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking. Vrijwillige doordecentralisatie, de mogelijkheid van de gemeente om taken en middelen voor huisvesting geheel over te dragen aan het schoolbestuur komt relatief weinig voor. Knelpunten voor vrijwillige doordecentralisatie liggen volgens beide partijen met name op het financiële vlak.
De meerderheid van de gemeenten is voorstander van het handhaven van de huidige systematiek. De meerderheid van schoolbesturen daarentegen geeft de voorkeur aan volledige huisvestingsverantwoordelijkheid voor de schoolbesturen door middel van een wetswijziging (functionele decentralisatie).