Terug

Onderzoeksagenda Hartstichting

Publicatienummer: 13227
Publicatiedatum: juni 2014

De Hartstichting heeft voor het eerst al haar stakeholders betrokken bij het opstellen van een nieuwe onderzoekagenda. Wij ondersteunden de stichting hierbij door negentien groepsgesprekken te organiseren met de belangrijkste stakeholders van de Hartstichting: patiënten met hart- en vaatziekten en hun naasten, wetenschappers, zorgprofessionals, donateurs en vrijwilligers. Deelnemers konden onderwerpen inbrengen waarnaar de Hartstichting volgens hen de komende jaren onderzoek zou moeten laten doen. Vervolgens stelden de deelnemers onder begeleiding gezamenlijk prioriteiten. In totaal hebben 160 mensen hun bijdrage hieraan geleverd.

Op basis van de uitkomsten van de groepsgesprekken organiseerden we samen met de Hartstichting een online stemming waarbij ruim twaalf duizend mensen hun stem uitbrachten op de uitgekozen onderzoeksonderwerpen. Het eindresultaat is een top vijf van onderzoeksthema’s waarin de Hartstichting de komende vijf jaar 50 miljoen euro wil investeren.

Meer informatie?
Wilt ook u weten welke prioriteiten uw organisatie volgens uw stakeholders zou moeten stellen? Neem contact op met Yannick.