Terug

Oog voor gender in de aanpak van HGKM

Lopend project.

Publicatienummer: 20167
Publicatiedatum: februari 2021

Gender – de maatschappelijke betekenis die we aan man- en vrouwzijn geven – is een factor in het ontstaan én voortduren van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Toch is aandacht voor gender in de aanpak van deze problematiek niet vanzelfsprekend. Dat kan ertoe leiden dat de aanpak van HGKM minder effectief is dan die zou kunnen zijn; een effectieve aanpak richt zich immers op het verminderen van de oorzaken voor het probleem en dus ook op genderaspecten. Het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ wil om die reden gender structureel een plek geven in de producten van het programma en heeft ons gevraagd daarbij te ondersteunen.

We doen dat door het abstracte begrip gender te concretiseren in onder meer:

  • Het formuleren van gendersensitieve bouwstenen voor de plegeraanpak in vrijwillig kader
  • Uit te werken hoe gendersensitiveit en een systeemgerichte aanpak samengaan
  • Advisering aan gemeenten over wat zij in het lokaal veld kunnen doen om gendersensitief te zijn binnen een effectieve aanpak van HGKM
  • Geven van een workshop voor regionaal projectleiders om gender tastbaar te maken in de regionale beleids- en uitvoeringspraktijk.